Khóa học

khóa học big talk

BIG TALK 1 là khóa học Tiếng Anh dành cho trẻ em học sinh cấp 1 (8-10 tuổi). Với mục tiêu phát triển kỹ năng nói và rèn luyện thể chất bằng những trò chơi vận động tự nhiên, qua các bài giảng được biên tập thành những trò chơi năng động. Giúp các con tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên.
Đối tượng: Dành cho các bé từ 8 đến 10 tuổi
Mục tiêu khóa học: Hoàn thành xong khóa học bé có thể diễn đạt được các quan điểm hoặc những yêu cầu trong tình huống quen thuộc. Ngoài ra, bé có thể viết những bức thư ngắn, đơn giản hoặc bưu thiếp.
Chương trình khóa học: Bé được làm quen 20 – 25 chủ đề quen thuộc trong cuộc sống.
BIG TALK 2 là khóa học Tiếng Anh dành cho trẻ em học sinh cấp 1 (10-12 tuổi). Với mục tiêu phát triển kỹ năng nói và rèn luyện thể chất bằng những trò chơi vận động tự nhiên, qua các bài giảng được biên tập thành những trò chơi năng động. Giúp các con tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên.
Đối tượng: Dành cho các bé từ 10 đến 12 tuổi
 Mục tiêu khóa học: Hoàn thành xong khóa học bé có thể diễn đạt được các quan điểm hoặc những yêu cầu trong tình huống quen thuộc. Đọc hiểu được thông tin trên sản phẩm, biển báo, sách giáo khoa hoặc các loại báo cáo, viết thư liên quan đến các chủ đề đã học.
Chương trình khóa học: Bé được làm quen 25 – 30 chủ đề quen thuộc trong cuộc sống.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Đăng ký lập trình thiếu nhi